Verlof aanvragen

Aanvraagformulier verlof

Dit formulier invullen door ouder/verzorger en minimaal 1 week van te voren insturen.

Ondergetekende vraagt als ouder/verzorger verlof voor onderstaande leerling(en)


Periode verlof: