logo De Stappen

Oudervereniging

De oudervereniging staat formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat alle ouders/ verzorgers met een kind op De Stappen vanaf die datum automatisch verenigd zijn binnen de oudervereniging, tenzij men kenbaar maakt niet als lid te willen toetreden. Het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad, vergadert maandelijks. Alle vergaderingen zijn openbaar en u bent daarbij van harte welkom.

Informatie vanuit de OR ontvangt u via de nieuwsbrief. De vergaderdata staan op de ouderkalender.

Als u meer wilt weten, vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de bestuursleden of ze aanspreken op school.

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

Voorzitter
Erwin Santegoets
voorzitter.ordestappen@gmail.com

Secretaris
Niels Klop
ordestappen@outlook.com

Penningmeester
Marco Groeneboer
penningmeester.ovstappen@yahoo.com

foto kindfoto kindfoto kind
stapjes