logo De Stappen

Ouderbijdrage

Over de betaling van de ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar een nieuwsbrief uitgereikt.
De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om de diverse activiteiten, waarvoor de school geen vergoeding krijgt, te kunnen bekostigen.
De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen. Een financiële verantwoording vindt ieder jaar plaats tijdens de algemene jaarvergadering.

De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/18 is als volgt vastgesteld:
- zit het kind vanaf de start van het schooljaar op school: € 28,00
- komt het tussen 1 januari en 1 april op school: € 15,00
- komt het na 1 april op school: € 7,50

foto kindfoto kindfoto kind
stapjes