Visie

Ieder kind is uniek

Met eigen identiteit en mogelijkheden en met eigen thuissituaties. Toch hopen we voor ieder kind dat onze school na groep 8 verlaat, dat we in staat zijn geweest om iets wezenlijks toe te voegen. We streven ernaar dat Stappenleerlingen positief terugkijken op hun schooltijd. Ze kennen hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden, zijn nieuwsgierig, onbezorgd en creatief. Daarbij herken je Stappenleerlingen aan een onderzoekende houding en verantwoordelijkheid, want ze zijn eigenaar van hun eigen leerproces.

Leerdoelen

Een Stappenleerling heeft geleerd om samen te werken en heeft respect voor anderen en de omgeving. Waar we ons sterk voor maken, is dat een leerling weerbaar, met zelfvertrouwen en zelfstandig naar het vervolgonderwijs gaat. Onze ‘eindejaars’ zijn oplossingsgericht, kritisch en kunnen verantwoordelijkheid nemen en dragen, hebben een open blik en zijn vooruitstrevend en vernieuwend. Een Stappenleerling heeft interesse in techniek, is mediawijs, communicatief en sociaal vaardig en heeft inzicht in eigen kunnen.

Visie

Onze visie op onderwijs sluit aan bij de uitgangspunten van coöperatief leren. Met behulp van verschillende didactische structuren wordt het onderwijs geboden. Wij willen de kinderen veel verschillende leerervaringen bieden en actief betrekken bij de lessen. Wij steken in op samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, stimuleren van zelfvertrouwen en positief beïnvloeden van prestaties.