Aanmelden

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Dit kan uitsluitend na een gesprek met de directie. Neemt u telefonisch contact op via 013 - 5424641. Of stuur een mail naar bs.de.stappen@xpectprimair.nl

Zij-instroomleerlingen

We hanteren, m.b.t. het plaatsen van zij-instroomleerlingen, de volgende maatregelen:

  • Tussentijdse instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan in principe niet plaatsvinden.
     
  • Tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing naar de binnenstad kan eventueel plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep.

Wij hebben deze maatregelen in samenspraak met het College van Bestuur van Stichting Xpect Primair moeten nemen vanwege gebrek aan ruimte.