logo De Stappen

Aanmelden

Kennismaking met de school

Jaarlijks organiseren we tijdens schooltijd een open dag. U kunt dan een indruk krijgen van onze school in ‘bedrijf’. Ook bestaat dan de gelegenheid om uitgebreid vanuit het schoolteam en/of ouders van de oudervereniging over onze school geïnformeerd te worden.

Mocht u het prettiger vinden om buiten de open dagen om een afspraak te maken, kunt u met één van de directieleden contact opnemen. U bent welkom.

Toelating van leerlingen.

Basisschool De Stappen hanteert een aannamebeleid, omdat de belangstelling voor onze school groter is dan de beschikbare ruimte.
De leerlingen, die het dichtst bij school wonen (loop- en in tweede instantie fietsafstand) hebben voorrang op de kinderen van verder weg. Broertjes en zusjes van leerlingen, die al op De Stappen zitten, worden altijd aangenomen mits tijdig aangemeld. Na de open dag in maart worden de beschikbare plaatsen bepaald voor het schooljaar daarop volgend.

Inschrijfformulieren zijn via onze administratie verkrijgbaar.

foto kindfoto kindfoto kind
stapjes